Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme, lisätietoja

x

Maa-ainesalueet

Avaa koko teksti

Kiviaineskasa

Uudet alueet

Metsähallitus kartoittaa aktiivisesti hallinnassaan olevia kiviainesvaroja, tarvittaessa kehittää niitä hyödyntämisvalmiiksi sekä myy ja vuokraa kiviainesvarantoja. Toimimme edellytysten luojana toimiville kiviainesmarkkinoille, emme itse jalosta tai toimita kiviaineksia loppuasiakkaille.

Lähtökohtaisesti Metsähallituksen maat ovat käytettävissä kiviainesten ottoon sikäli kuin toiminta soveltuu alueen muuhun maankäyttöön ja toteuttaa Metsähallituksen ympäristöperiaatteita. Metsähallitus noudattaa toiminnassaan ISO 14001 –standardiin perustuvaa ympäristöjärjestelmää.

Metsähallituksen alueista on kiviainesmielessä tutkittu ja hyödynnetty vasta murto-osa. Myönnämme tarvittaessa tutkimuslupia tarkempia tutkimuksia varten. Koneiden käyttäminen kiviainesten tutkimisessa ja koneilla liikkuminen maastossa, esimerkiksi koekaivut kaivinkoneella, vaativat erityisen maksullisen tutkimusluvan. Tutkimuslupa on voimassa vuoden ja se ei anna oikeutta kiviainesvarantojen hyödyntämiseen.

Mikäli kohde osoittautuu kiviainestoimintaan sopivaksi, sen voi useimmiten joko vuokrata tai ostaa kiinteistökaupalla. Vuokrausvaihtoehdossa sopimus tehdään maa-ainesten ottoluvan voimassaoloajaksi eli yleensä noin 10 vuodeksi. Perustapauksessa alueesta maksetaan vuosivuokraa, jonka lisäksi laskutetaan yksikköhinnalla (eur/tonni) kiviaineksesta alueelta poiskuljetettujen määrien perusteella.

 Kalliokiviainesalueet

Tarjoamme hyödynnettäväksi myös luvitettuja kalliokiviainespaikkoja ympäri Suomen. Kalliokiviaineksen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat maanteiden ja rautateiden rakennekerrokset, kalliokiviaineksia käytetään myös asfaltoinnissa sekä betoninvalmistuksen raaka-aineena. Kalliokiviaineksesta valmistetaan myös sepeleitä, joita käytetään koostumuksesta riippuen mm. liukkauden torjuntaan, salaojituksiin, pihojen pinnoituksiin ja raidesepelinä.

 Soranottopaikat

Luvitetuista varannoistamme löytyy myös soranottopaikkoja. Soralajikkeita käytetään yleisimmin teiden rakennuksessa/kunnostuksessa ja rakennusten eristysmateriaaleina sekä betonin raaka-aineena. Soralajikkeita käytetään myös salaojituksessa ja erityisesti täyttömateriaaleina.

 Hiekkapaikat

Hallinnassamme on kolmisenkymmentä luvitettua hiekanottopaikkaa. Paikat sijaitsevat pääsääntöisesti Lapissa ja Kainuussa. Hiekkaa käytetään yleisimmin betonin valmistukseen, valutöissä, liukkauden torjunnassa sekä vallitus- ja maisemointitöissä.

 Moreenipaikat

Varannoistamme löytyy myös luvitettuja moreenipaikkoja. Moreenia käytetään yleisimmin suojavallien rakentamiseen sekä tienpenkereiden massaksi.

 Merenpohjan kiviainekset eli merihiekka

Olemme luvittaneet merenpohjan kiviainesten ottopaikkoja, jotka sijaitsevat Helsingin, Loviisan ja Pyhäjoen edustalla. Merenpohjan kiviaineksia voidaan käyttää mm. maa- ja vesirakentamiseen, eristys- ja suodatinkerroksiin, salaojasorina, täyttöihin sekä rakennustuotteisiin (kuten betoni, betonielementit, betonituotteet, tiilet yms.) sekä ympäristörakentamiseen erityisesti rantojen lähellä. Merenpohjan kiviainekset tarjoavat etenkin rannikkoalueilla taloudellisesti ja ympäristöllisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon maalta hankittaville kiviaineksille.

 Käyttökohteita

Täyttötyöt: mm. pengertiet, satamat, saastuneiden maiden korvaaminen, tuulipuistot, ranta-alueiden asuntoalueet

Rakentaminen: mm. betoni, maanrakentamisen kiviainekset

Edut

 

  • Erittäin tehokas tapa tuottaa kiviaineksia suuriin täyttökohteisiin
  • Merenpohjan kiviainesten käyttö rakentamisessa vähentää maantieliikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja säästää hupenevia maanpäällisiä harjuaineksia
  • Merikiviainesalueet ovat kaukana rannasta, missä veden syvyys on yleensä yli 15 metriä

Hakutulos

Kohteen nimi Kunta Kohteen tyyppi
Ruovaara sr Pudasjärvi Sora
Rykölänkangas Ka Muhos Kallio
Rättivaaran sora-alue Kemijärvi Moreeni, Sora
Saarikallio ka Pyhäjoki Kallio
Saarikoski sr Kittilä Hiekka, Sora
Sadinkankaan hiekka-alue Kolari Hiekka
Salmisenkangas sr Taivalkoski Sora
Sammakkoselän sora- ja kallioalue Inari Sora
Sattuman sr alue 2012 Inari Sora
Saunakangas sr Taivalkoski Sora
Selkärankakivalo ka Rovaniemi Kallio
Sieniojan sora-alue 2011 Kemijärvi Sora
Siikakangas III MH Ruovesi Sora
Siilasvuoman sora-alue 2011 Enontekiö Sora
Sirkkaharju sr Äänekoski Hiekka
Songan hiekka- ja kallioalue Rovaniemi Hiekka, Kallio
Soratonttu merisr Helsinki Merihiekka
Sotalassinnummi Mr/Sr Tammela Moreeni
Syrjälampi ka Mikkeli Kallio
Syvälampi Sr Kajaani Sora
Syyrakkiharju Sr Inari Sora
Särkiselän sr-alue Rovaniemi Sora
Tahtama ka Rovaniemi Kallio
Takavaara II ka Rovaniemi Kallio
Takavaara Ka Rovaniemi Kallio
Takkusenkangas Ka Suomussalmi Kallio
Talvitupa Sr Inari Sora
Teuravuoman kallioalue 2010 Kolari Kallio
Tiekkosenmaan hiekka-alue Kolari Hiekka
Tielto-ojan sora-alue Salla Sora
Tihikonrinteen sora- ja hiekka-alue Salla Hiekka, Sora
Tikkalankallio Ka Joroinen Kallio
Tolpanvaara ka Pudasjärvi Kallio
Tuohisalo ka Sievi Kallio
Tuollonpalo hk Sodankylä Hiekka
Tuuruharju Hk Inari Hiekka
Ulkuselän sora-ja kallioalue 2010 Rovaniemi Sora
Vaiskokurun kallioalue Sodankylä Kallio
Vaiskonselän Moreenialue 2010 Sodankylä Moreeni
Valkeaharjun hiekka-alue 2003 Muonio Hiekka
Valkeajoen sora-alue Kolari Sora
Valkeajärven sora-alue Mikkeli Sora
Valkokallio ka Mikkeli Kallio
Vateri sr hk Hyrynsalmi Sora
Venetpalo ka Kärsämäki Kallio
Viitavaara sr/ka Puolanka Sora
Vuomaselkä Sr Sodankylä Sora
Vuornoskangas Mr Ii Sora
Vähävaaran moreenialue Rovaniemi Moreeni
Välisuvantovaaran sora-alue 2007 Rovaniemi Sora
Näytä: