Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme, lisätietoja

x

Maa-ainesalueet

Avaa koko teksti

Kiviaineskasa

Uudet alueet

Metsähallitus kartoittaa aktiivisesti hallinnassaan olevia kiviainesvaroja, tarvittaessa kehittää niitä hyödyntämisvalmiiksi sekä myy ja vuokraa kiviainesvarantoja. Toimimme edellytysten luojana toimiville kiviainesmarkkinoille, emme itse jalosta tai toimita kiviaineksia loppuasiakkaille.

Lähtökohtaisesti Metsähallituksen maat ovat käytettävissä kiviainesten ottoon sikäli kuin toiminta soveltuu alueen muuhun maankäyttöön ja toteuttaa Metsähallituksen ympäristöperiaatteita. Metsähallitus noudattaa toiminnassaan ISO 14001 –standardiin perustuvaa ympäristöjärjestelmää.

Metsähallituksen alueista on kiviainesmielessä tutkittu ja hyödynnetty vasta murto-osa. Myönnämme tarvittaessa tutkimuslupia tarkempia tutkimuksia varten. Koneiden käyttäminen kiviainesten tutkimisessa ja koneilla liikkuminen maastossa, esimerkiksi koekaivut kaivinkoneella, vaativat erityisen maksullisen tutkimusluvan. Tutkimuslupa on voimassa vuoden ja se ei anna oikeutta kiviainesvarantojen hyödyntämiseen.

Mikäli kohde osoittautuu kiviainestoimintaan sopivaksi, sen voi useimmiten joko vuokrata tai ostaa kiinteistökaupalla. Vuokrausvaihtoehdossa sopimus tehdään maa-ainesten ottoluvan voimassaoloajaksi eli yleensä noin 10 vuodeksi. Perustapauksessa alueesta maksetaan vuosivuokraa, jonka lisäksi laskutetaan yksikköhinnalla (eur/tonni) kiviaineksesta alueelta poiskuljetettujen määrien perusteella.

 Kalliokiviainesalueet

Tarjoamme hyödynnettäväksi myös luvitettuja kalliokiviainespaikkoja ympäri Suomen. Kalliokiviaineksen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat maanteiden ja rautateiden rakennekerrokset, kalliokiviaineksia käytetään myös asfaltoinnissa sekä betoninvalmistuksen raaka-aineena. Kalliokiviaineksesta valmistetaan myös sepeleitä, joita käytetään koostumuksesta riippuen mm. liukkauden torjuntaan, salaojituksiin, pihojen pinnoituksiin ja raidesepelinä.

 Soranottopaikat

Luvitetuista varannoistamme löytyy myös soranottopaikkoja. Soralajikkeita käytetään yleisimmin teiden rakennuksessa/kunnostuksessa ja rakennusten eristysmateriaaleina sekä betonin raaka-aineena. Soralajikkeita käytetään myös salaojituksessa ja erityisesti täyttömateriaaleina.

 Hiekkapaikat

Hallinnassamme on kolmisenkymmentä luvitettua hiekanottopaikkaa. Paikat sijaitsevat pääsääntöisesti Lapissa ja Kainuussa. Hiekkaa käytetään yleisimmin betonin valmistukseen, valutöissä, liukkauden torjunnassa sekä vallitus- ja maisemointitöissä.

 Moreenipaikat

Varannoistamme löytyy myös luvitettuja moreenipaikkoja. Moreenia käytetään yleisimmin suojavallien rakentamiseen sekä tienpenkereiden massaksi.

 Merenpohjan kiviainekset eli merihiekka

Olemme luvittaneet merenpohjan kiviainesten ottopaikkoja, jotka sijaitsevat Helsingin ja Loviisan edustalla. Merenpohjan kiviaineksia voidaan käyttää mm. maa- ja vesirakentamiseen, eristys- ja suodatinkerroksiin, salaojasorina, täyttöihin sekä rakennustuotteisiin (kuten betoni, betonielementit, betonituotteet, tiilet yms.) sekä ympäristörakentamiseen erityisesti rantojen lähellä. Merenpohjan kiviainekset tarjoavat etenkin rannikkoalueilla taloudellisesti ja ympäristöllisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon maalta hankittaville kiviaineksille.

 Käyttökohteita

Täyttötyöt: mm. pengertiet, satamat, saastuneiden maiden korvaaminen, tuulipuistot, ranta-alueiden asuntoalueet

Rakentaminen: mm. betoni, maanrakentamisen kiviainekset

Edut

 

  • Erittäin tehokas tapa tuottaa kiviaineksia suuriin täyttökohteisiin
  • Merenpohjan kiviainesten käyttö rakentamisessa vähentää maantieliikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja säästää hupenevia maanpäällisiä harjuaineksia
  • Merikiviainesalueet ovat kaukana rannasta, missä veden syvyys on yleensä yli 15 metriä

Hakutulos

Kohteen nimi Kunta Kohteen tyyppi
Näytä: