Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme, lisätietoja

x

Tutkimusluvat maa- ja kiviainestutkimuksiin

Myönnämme tarvittaessa tutkimuslupia tarkempia maa- ja kiviainestutkimuksia varten. Koneiden käyttäminen kiviainesten tutkimisessa ja koneilla liikkuminen maastossa, esimerkiksi koekaivut kaivinkoneella, vaativat erityisen maksullisen tutkimusluvan. Tutkimusluvan hinta on 850 euroa ja se on voimassa 1 vuoden ajan myöntämisestä. Mikäli alue soveltuu kiviaineskäyttöön, teemme ensisijaisesti vuokrasopimuksen alueesta.

Lupahakemuksen käsittely kestää 1 - 3 kk, koska kartoitamme haetun alueen muut käyttötarpeet ja luontoarvot ja kysymme lausuntoja sidosryhmiltämme, mm. paliskunnilta poronhoitoalueilla. 

 

Lomake: http://www.metsa.fi/documents/10739/1366198/Lupahakemuslomake.pdf/3cf0dea2-7571-4e51-8bef-72e5746b82b5

 

Lähetysosoite ja vastaanottaja

 • Hakemus lähetetään joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi
 • tai kirjeenä osoitteeseen Metsähallitus / kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa

Sisältö

 • Luvan hakijan nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite
 • Ajankohta, jolle lupaa haetaan
 • Alue, jolle lupaa haetaan
 • Kunta/kunnat, joita hakemus koskee
 • Luvan tarkoitus ja perustelut luvan tarpeelle
 • Mahdolliset erityistarpeet, esim. tilapäisrakennelmien rakentaminen
 • Hakemuksen päiväys

Tutkimuslupahakemukseen liittettävä mukaan: 

 • Tutkimussuunnitelma
 • Selvitys tutkimuksessa käytettävistä välineistä ja menetelmistä
 • Mahdolliset avustajat (nimet, yhteystiedot)
 • Kartta haettavasta lupa-alueesta. Haettava alue rajattava kartalle selkeästi.  Kartan tekemiseen voi käyttää esim.

Geologi tutkii

Kuva: Geologi tutkimassa kivinäytettä.