Kaivannaiset.fi

Kaivannaiset.fi palvelee Metsähallituksen kiviaines- ja kaivosasiakkaita.

Kiviaines

Metsähallituksen kaivannaisliiketoiminta kartoittaa ja tutkii hallinnassamme olevia kiviainesvarantoja, – siis soran, hiekan ja kallion ottopaikkoja, sekä myy ja vuokraa kiviainesalueita. Jalostamme aineksia vain omaa käyttöä varten metsäautoteiden rakentamiseen, ylläpitoon ja peruskorjaukseen. Metsähallitus ei siis jalosta eikä toimita kiviaineksia ulkopuolisille asiakkaille.

Kaivostoiminta

Metsähallituksen hallinnassa oleville maille sijoittuu tai rajoittuu useita kaivoksia ja kaivoshankkeita erityisesti Pohjois-Suomessa. Metsähallitus ei myönnä kaivoksiin liittyviä lupia, mutta vastaamme kaivosasioissa valtion maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta eli annamme lausuntoja malminetsinnän ja kaivostoiminnan vaikutuksista valtion maihin. Lisäksi haluamme olla luotettava yhteistyökumppani malminetsintä- ja kaivosyhtiöille toimien Suomen lainsäädännön ja mineraalipolitiikan mukaisesti.

Kiviaineistoimintaa kallioalueella

Metsähallituksen vuokraamalla kallioalueella Mäntsälässä murskataan asfalttikivianeksia ja sepeliä.

Ohita videoupotus –
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.