Tutkimusluvat

Maanomistajan suostumus maa- ja kiviainestutkimuksiin

Myönnämme tarvittaessa maanomistajan suostumuksia tutkimukseen tarkempia maa- ja kiviainestutkimuksia varten. Koneiden käyttäminen kiviainesten tutkimisessa ja koneilla liikkuminen maastossa, esimerkiksi koekaivut kaivinkoneella, vaativat erityisen maksullisen suostumuksen. Sen hinta on 500 euroa + alv. 24 % / ensimmäiset 10 ha, (yli 10 hehtaarin osalta 20 €/ha) + maastoliikennelupa 50 €.  Maanomistajan suostumus tutkimukseen on voimassa 1 vuoden ajan myöntämisestä.  Mikäli alue soveltuu kiviaineskäyttöön, teemme ensisijaisesti vuokrasopimuksen alueesta.

Lupahakemuksen käsittely kestää 1 – 3 kk, koska kartoitamme haetun alueen muut käyttötarpeet ja luontoarvot ja kysymme lausuntoja sidosryhmiltämme, mm. paliskunnilta poronhoitoalueilla. 

Maanomistajan suostumus kiviainestutkimuksiin

Tätä lomaketta käytetään haettaessa lupaa kiviainestutkimuksiin valtion maalta, esim. näytteenottoon ja liikuumiseen tutkimusalueella.

Tutkimuksen suorittamisajankohta

Tutkimussuunnitelma

Muuta tutkimukseen liittyvää lisätietoa

Max. tiedoston koko: 15 MB.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lähetysosoite ja vastaanottaja

 • Hakemus lähetetään joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi
 • tai kirjeenä osoitteeseen Metsähallitus / kirjaamo, PL 80, 00521 Helsinki

Sisältö

 • Luvan hakijan nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite
 • Ajankohta, jolle lupaa haetaan
 • Alue, jolle lupaa haetaan
 • Kunta/kunnat, joita hakemus koskee
 • Luvan tarkoitus ja perustelut luvan tarpeelle
 • Mahdolliset erityistarpeet, esim. tilapäisrakennelmien rakentaminen
 • Hakemuksen päiväys

Tutkimuslupahakemukseen liittettävä mukaan: 

 • Tutkimussuunnitelma
 • Selvitys tutkimuksessa käytettävistä välineistä ja menetelmistä
 • Mahdolliset avustajat (nimet, yhteystiedot)
 • Kartta haettavasta lupa-alueesta. Haettava alue rajattava kartalle selkeästi.  Kartan tekemiseen voi käyttää esim.
Geologi tutkimassa kivinäytettä.

Kuva: Geologi tutkimassa kivinäytettä.