Kaivostoiminta

Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesialueita.

Kiinteistökehitys vastaa Metsähallituksen liiketoiminnan mailla kaivosasioiden edunvalvonnasta, johon kuuluu mm. erilaiset kaivoksiin liittyvät lupa-asiat. Hoidamme myös malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyvän edunvalvonnan liiketoiminnan mailla. Luonnonsuojelualueilla, luonnonsuojeluohjelma-alueilla ja erämaa-alueilla kaivoslain mukaisia asioita (malminetsintä, kullanhuuhdonta ja kaivostoiminta) hoitaa viranomaisasemassa Luontopalvelut. Luontopalvelujen vastuulla ovat luonnonsuojelualueiden lisäksi mm. uhanalaiset kasvit ja eläimet sekä kulttuuriperintökohteet.

Yhteystiedot kaivosasioissa (sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@metsa.fi)

Kaivostoiminta Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien alueilla (koko maa)

Jenni Hasa
Kaivosalan johtava asiantuntija, Kiinteistökehitys

PL 8016, Ounasjoentie 6,96101 Rovaniemi
puh. 040 482 396

Kullanhuuhdonta

Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien alueilla:

Pasi Molkoselkä
kaivosalan asiantuntija

PL 8016, Ounasjoentie 6,96101 Rovaniemi
puh. 040 352 3127

Kullanhuuhdonta Metsähallituksen Luontopalvelujen alueella:

Tiedustelut ensisijaisesti Metsähallituksen kirjaamoon, sähköposti kirjaamo@metsa.fi.

Malminetsintä ja kaivostoiminta

Malminetsintä Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien alueilla:

Pasi Molkoselkä
kaivosalan asiantuntija

PL 8016, Ounasjoentie 6,96101 Rovaniemi
puh. 040 352 3127

Malminetsintä ja kaivostoiminta Metsähallituksen Luontopalvelujen alueella:

Liinu Törvi
Palveluomistaja/Asiointi, Luvat ja lausunnot

PL 8016 (Ounasjoentie 6), 96101 Rovaniemi
puh. 040 754 1512

Virallinen sähköposti osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi.