Tietosuojaseloste kaivannaiset.fi-sivustosta

Metsähallituksen kaivannaiset.fi-sivusto on kaikille avoin sivusto, jossa kerrotaan Metsähallituksen kaivannaisyksikön toiminnasta, palveluista ja ajankohtaisista asioista.

Tietojen kerääminen

Kaivannaiset.fi-sivustolla ei kerätä käyttäjästä tietoja muualla kuin yhteydenottolomakkeella; Yhteystietolomakkeella voi antaa seuraavat henkilötiedot: nimi, puhelin, sähköpostisoite ja postiosoite.

Tietojen käsittely ja luovutus

Yhteydenottolomakkeella kerätyt tietoja ei tallenneta, mikäli yhteydenotto ei johda jatkotoimenpiteisiin. Sopimuksen syntyessä tiedot tallennetaan kaivannaisyksikön käyttämiin asiakastietojärjestelmiin. Henkilötietoja ei luovuteta Metsähallituksen ulkopuolelle ja niitä käsitellään vain ETA-alueen sisällä.

Tietojen säilytys

Yhteydenottolomakkeella annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin yhteydenoton käsittely Metsähallituksessa vaatii.

Tietojen suojaus

Kaivannaiset.fi-sivuston suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitsevien henkilöille.

Verkkopalvelun käytön seuranta

Kaivannaiset.fi-verkkopalvelun käytöstä kerätään tietoja evästeettömästi Snoobi Analytics -palvelulla.  Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tietoja käytetään verkkopalvelun kehittämisessä. Kerätyt tiedot säilytetään Snoobi Analytics -työkalussa. Snoobi hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Lisätietoja on Snoobi Analyticsin verkkosivuilla (snoobi.com).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksiin vastaa ensisijaisesti järjestelmän rekisterivastuuhenkilö Virpi Vääräniemi (virpi.vaaraniemi@metsa.fi, 040 752 2426) sekä tietosuojavastaava Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen@metsa.fi, 0206 39 4656). Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 80, 00521 Helsinki tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen: tietosuoja@metsa.fi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 80, 00521 Helsinki tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen: tietosuoja@metsa.fi.