Palvelut

Palvelumme on paketoitu selkeästi kolmeksi tuotteeksi

1. Kiviainesalueiden käyttöoikeuksien vuokraus: Teemme vuokrasopimuksen hallinnassamme olevista valmiiksi luvitetuista kiviainesalueista kerralla aina luvan voimassaolon päättymiseen saakka. 

Annamme suostumuksia kiviainestutkimuksiin aikaisemmin luvittamattomille potentiaalisille kiviainesalueille valtion maille. Mikäli alue soveltuu kiviaineskäyttöön, se voidaan vuokrata muutoin samoin ehdoin kuin valmiiksi luvitettu alue, mutta vuokralainen hakee itse tarvittavat viranomaisluvat toimintaa varten (maa-aines- ja ympäristöluvan). 

Autamme alueen vuokraajaa myös kiviainesten markkinoinnissa ja laskutamme vuokralaista myytyjen tonnien mukaan.

2. Kiinteistöjen myynti: Myymme omistuksessamme olevia kiinteistöjä niin kiviaines-, metsätalous- kuin muihin maankäytön tarpeisiin. Meiltä löytyy avaamattomia sora-alueita ja kalliolouhoksia. Myytävänä on myös maisemoituja kiinteistöjä esim. vapaa-ajan tonteiksi tai varastointialueiksi sekä metsätalouskäyttöön.

3. Raaka-aineen myynti: Myymme kiviaineksia suoraan luvitetuista varannoista erilaisiin maarakennuksen tarpeisiin. 

Vapaana olevat myytävät ja vuokrattavat kohteet löytyvät maa-ainesalueet -sivumme kautta. 

Vuokra-alueilla jälleenmyyjät vastaavat kiviainesten jalostamisesta ja kuljetuksesta.