Asiakaskyselyn tulokset

Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille vuokrasopimusasiakkaillemme joulu – tammikuun aikana. Saimme vastaukset 35 prosentilta asiakkaistamme.

Kiitollisena pystyimme havaitsemaan, että asiakaskumppanimme ovat varsin tyytyväisiä toimintaamme. Numeroarviointien keskiarvot olivat seuraavat (asteikolla 1 – 5):

  • Tarjous- ja sopimustoiminnan sujuvuus: 4,5
  • Asiakastarpeen huomioiminen (joustavuus, yhteistyökyky): 4,4
  • Sopimusehtojen ymmärrettävyys: 4,3
  • Yhteydenpidon riittävyys: 4,3
  • Laskutuksen toimivuus (aikataulu, oikeellisuus): 4,7
  • Ongelmatilanteiden ratkaisukyky: 4,3
  • Ympäristöasioiden merkityksen huomioiminen; 4,6

Sanallisissa arvioissa kehitettäviksi asioiksi nousi sopimusehtojen sopivuus eri kokoisiin sopimuksiin. Kohteiden hinnoista saimme myös pari kommenttia.

Kaikki kommentit huomioidaan ja mietitään, miten voisimme kehittää toimintaamme ja parantaa asiakastyötämme entisestään.