Asiakaskyselyn tulokset

Toteutimme vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn joulukuun 2021 lopulla. Kysely lähetettiin kaikille kiviainesalueiden vuokrasopimusasiakkaillemme. Vastausprosentti oli tällä kertaa 38.

Numeroarviointien keskiarvot olivat seuraavat (asteikolla 1–5, 1 = erittäin huono, 5 = erinomainen):

 • Tarjous- ja sopimustoiminnan sujuvuus: 4,0
 • Asiakastarpeen huomioiminen (joustavuus, yhteistyökyky): 4,29
 • Sopimusehtojen ymmärrettävyys: 4,37
 • Yhteydenpidon riittävyys: 4,0
 • Laskutuksen toimivuus (aikataulu, oikeellisuus): 4,46
 • Ongelmatilanteiden ratkaisukyky: 4,0
 • Ympäristöasioiden merkityksen huomioiminen: 4,54
 • Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen toiminnassa: 4,34
 • Palveluita koskevan informaation kattavuus ja oikea-aikaisuus: 4,03
 • Yhteydenottoihin reagointinopeus: 4,54
 • Asioinnin sujuvuus: 4,43

Sanallisissa arvoissa saimme kiitosta yhteistyö toimivuudesta, mutta toisaalta tiiviimpää yhteydenpitoa ja uusien kiviainesalueiden vuokrausmahdollisuuksia toivottiin. Myös lomakkeella tehtävä ottoilmoitus näyttää olevan mieluinen tapa hoitaa ottomäärien ilmoittamista. 

Vastuullisuusasiat nähdään tärkeinä sekä meidän osaltamme että yritysten koko hankintaketjujen osalta. Monella yrityksellä on kiinnostusta uusia vastuullisuusratkaisuja ja -innovaatioita kohtaan ja usealla yrityksellä onkin jo käytössään kiertotalousratkaisuja.