Kaivannaistiimin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn vuoden 2020 lopussa asiakkaillemme. Kysely lähetettiin kaikille kiviainesalueiden vuokrasopimusasiakkaille. Vastausprosentti kyselyymme oli 29.

Numeroarviointien keskiarvot olivat seuraavat (asteikolla 1 – 5):

  • Tarjous- ja sopimustoiminnan sujuvuus: 4,6
  • Asiakastarpeen huomioiminen (joustavuus, yhteistyökyky): 4,4
  • Sopimusehtojen ymmärrettävyys: 4,2
  • Yhteydenpidon riittävyys: 4,5
  • Laskutuksen toimivuus (aikataulu, oikeellisuus): 4,8
  • Ongelmatilanteiden ratkaisukyky: 4,2
  • Ympäristöasioiden merkityksen huomioiminen: 4,5
  • Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen toiminnassa: 4,3

Sanallisissa arvioissa saimme kiitosta yhteistyön toimivuudesta, luotettavuudesta ja nopeasta reagoinnista ongelmatilanteissa. Kehitettäviäkin asioita löytyi ja kommentit koskivat lähinnä sopimusehtojen kaavamaisuutta ja markkinatilanteen vaihtelun huomioimista hinnoittelussa.