Kaivosalan asiantuntijaksi valittiin Pasi Molkoselkä

Metsätalousinsinööri (YAMK) Pasi Molkoselkä on valittu Metsähallitus Kiinteistökehityksen kaivannaisyksikköön kaivosalan asiantuntijaksi. Hän aloittaa tehtävässä elokuussa ja toimipaikka on Rovaniemi. Pasin tehtäviin kuuluvat malminetsinnän ja kullanhuuhdonnan edunvalvonnan tehtävät sekä niihin liittyvien maksujen seuranta. Pasi valmistelee malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyvät lausunnot sekä koordinoi lausuntojen valmistelua Metsähallituksessa. Tehtäviin kuuluvat myös viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö sekä valvonta- ja katselmustehtävät.

Pasi siirtyy Metsähallitukseen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes), missä hän toimi ylitarkastajana kaivoslain mukaisten kullanhuuhdontaan liittyvien hallintopäätösten valmistelijana ja esittelijänä. Pasi on osallistunut myös kaivoslainkehittämiseen ja lupamenettelyiden sujuvoittamiseen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ohjauksessa.  Tukesia ennen Pasi työskenteli Geologian Tutkimuskeskuksessa (GTK) mm. maaperäkartoituksen, maaperäluotauksen ja geologisten tutkimuksen tehtävissä.