Kaivoslain mukaisen malminetsinnän ja kaivoskorvausten maksaminen

Maksettaessa malminetsintäkorvauksia, kullanhuuhdontalupia ja kaivoskorvauksia Metsähallitukselle, maksetaan metsätalousmaalla ja luonnonsuojelualueilla sijaitsevat malminetsintä- tai kaivoskorvaukset erikseen joko Metsähallitus liiketoiminta (metsätalousmaa) tai Metsähallitus julkiset hallintotehtävät (luonnonsuojelu- tai erämaa-alueet) tileille.

Metsähallitus liiketoiminta tili: FI83 5000 0120 1439 03
Metsähallitus julkiset hallintotehtävät tili: FI07 5000 0120 2512 92

Maksun selitteeksi tulee laittaa lupatunnuksen numero (esim. KaivNro 1234, ML2019:0000), kunta ja lupa-alueen nimi. Lisäksi maksusta tulee käydä ilmi mitä maksetaan eli:

  • Kullanhuuhdontakorvaus
  • Malminetsintäkorvaus
  • Kaivoskorvaus (hehtaarikorvaus)
  • Louhintakorvaus
  • Puustokorvaus

Useita eri malminetsintäalueita maksettaessa kaikki informaatio ja kaikkien alueiden lupatunnusten numerot on laitettava selitteeksi. Kaivoskorvauksia maksettaessa tulee eritellä hehtaarikorvaus ja louhintakorvaus eri maksuina. Maksutyyppejä ei tule sekoittaa keskenään eli esim. malminetsintäkorvaukset ja kaivoskorvaukset tulee maksaa omina maksuinaan.