Kiviainesasiantuntijaksi on valittu Päivi Laakso

FM Päivi Laakso on valittu Kiinteistökehityksen kaivannaisyksikköön kiviainesasiantuntijaksi. Päivi keskittyy työssään erityisesti uusiutuvan energian, tie- ja raideinfran sekä puhtaaseen energiaan perustuvien teollisten hankkeiden kiviainestarpeiden selvittämiseen ja niihin vastaamiseen.

Päivin tehtäviin kuuluu myös lupaprosessien koordinointia sekä vesitalous-, maa-aines- ja ympäristölupahankkeisiimme liittyvien viranomaislausuntojen valmistelua.

Päivin toimipaikka on Tikkurila, ja hän aloittaa tehtävässään 5.2.

Kiviainesasiantuntija Päivi Laakso.