Maa-ainesten kestävän käytön uusittu opas julkaistu

Maa-ainesten otto herättää usein paljon paikallista keskustelua ja huolta mm. melusta ja ympäristöstä. Ympäristöministeriö on julkaissut uuden oppaan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta maa-ainesten kestävästä käytöstä ja lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä.

Linkki oppaaseen löytyy valtioneuvoston julkaisujen nettisivuilta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162506