Maa-ainesten ottamisen kestävän käytön opas päivitetty

Ympäristöministeriö on päivittänyt maa-ainesten ottamisen kestävän käytön oppaan. 

Julkaisu on päivitetty 13.7.2023 koskien maa-aineksen ottamisen keskeyttämiseen liittyviä tekstejä (luvut 4.1.2.3 ja 6.1.2.5). Lisäksi on päivitetty liitteen 1 ottamissuunnitelmakartat ja -piirrokset.

Päivitetyn version oppaasta löydät valtioneuvoston julkaisuista: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165063