Merihiekan kestävän käytön raportti

Metsähallitus hallinnoi yleisiä vesialueita, joilta voitaisiin nostaa  merihiekkaa. Merenpohjan kiviainesten käytöllä voidaan säästää maalla sijaitsevien harjujen sora- ja hiekkavaroja sekä vähentää kuljetusten vaikutuksia maalla, kun kuljetus tehostuu ja etäisyydet ovat pienempiä.

Ympäristöministeriö on julkaissut merenpohjan kivi- ja mineraalivarojen kestävästä hyödyntämisestä raportin. Merihiekkaa on toistaiseksi käytetty vähän Suomessa, mutta hyödyntämisen arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan etenkin suurten kasvukeskusten läheisyydessä.

Koko raportti on luettavissa tästä linkistä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162650