Myytävänä kiviaineskiinteistö Askolassa

Tarjoamme ostettavaksi Askolan kunnassa sijaitsevan Mäkelän sora-alueen kiinteistön rekisterinumero 18-403-18-25. Kiinteistön pinta-ala on 16,031 ha ja arvioitu käytettävissä olevan kiviainesvarannon määrä on n. 400 000 m3. Otettava materiaali on mm. hiekkaa ja soraa. Alueella ei ole voimassaolevaa maa-aines- ja ympäristölupaa, mutta ostaja saa käyttöönsä aikaisemmat lupasuunnitelmat. Arvioitu puuston määrä kiinteistöllä on noin 1 500 m3. Kiinteistö sijaitsee kokonaisuudessaan 1. luokan pohjavesialueella.

Alueelta on mahdollista hakea kiviainesnäytteitä ennakkoilmoituksella tai tehdä esim. koekaivuuta laadun/määrän tutkimiseen erikseen myönnettävällä tutkimusluvalla. Ostajan on itse arvioitava kohteella olevan kiviaineksen laatu ja määrä sekä puuston tämän hetkinen arvo.

Jatkoneuvottelujen pohjaksi pyydämme kokonaistarjousta kiinteistöstä.

Kiinteistökauppa voidaan toteuttaa ns. esisopimuksella, joka realisoidaan kaupaksi ostajan hakeman maa-ainesluvan myöntämisen jälkeen. Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion, varainsiirtoveron ja lainhuudatuksen.

Varaamme vapaan oikeuden hyväksyä tai hylätä annetun tarjouksen.

Sitova tarjous tulee kokonaisuudessaan toimittaa 15.6.2020 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen virpi.vaaraniemi@metsa.fi.

Lisätietoja Virpi Vääräniemeltä puh. 040 752 2426 virpi.vaaraniemi@metsa.fi ja Pekka Eskolalta puh. 040 758 9892 pekka.eskola@metsa.fi.