Tarjouspyyntö: Haapajärven Pitkäkankaan maisemointityö

Pyydämme tarjouksia Haapajärven Pitkäkankaan kiinteistö 69-401-351-1 maisemoinnista.

 Tarjous tulee laatia siten, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Maisemointi on oltava valmis 30.9.2021 mennessä
 • Maisemoidaan koko maa-ainesluvan mukainen alue, jalostetut kiviainekset saavat jäädä kasoihin
 • Maisemoijan pitää huolehtia, että pohjan korko ei ole syvempänä kuin +158,0 m (N2000 korkeusjärjestelmä), korko merkattu montulla
 • Alueella on muun muassa. n. 80 000 tonnia kivituhkia, joita voi hyödyntää täytöissä
 • Kokonaishintaan on sisällyttävä kaikki urakkaan kuuluvat työt mukaan lukien alkukatselmus tilaajan nimeämän yhteyshenkilön kanssa
 • Urakka luovutetaan tilaajalle lupaviranomaisen tekemän lopputarkastuksen jälkeen
 • Kalustoa ei saa siirtää alueelta pois ennen kuin loppukatselmus on pidetty
 • Loppukatselmuksen suorittaminen tilaajan ilmoittaman yhteyshenkilön läsnä ollessa
 • 1/5 urakkahinnasta maksetaan urakoitsijalle hyväksytyn loppukatselmuksen jälkeen
 • Maisemointikohteesta tehdään urakkasopimus
 • Ennen sopimuksen tekemistä urakoitsijan on esitettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:
  1. Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  2. Kaupparekisteriote, tai selvitys kohtien 1 ja 2 rekisteröimättömyyden perusteista
  3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  4. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta
  5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  7. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta.
 • Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus
 • Urakan verottoman hinnan ylittäessä 15 000 € velvoitamme urakoitsijan antamaan tiedot verottajalle tehtävää rakentamispalveluilmoitusta varten
 • Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan on käytävä tutustumassa kohteeseen
 • Tarjous on jätettävä perjantaina 2.7.2021 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen harri.saxlund@metsa.fi.

Lisätietoja tarjouspyynnöstä ja maisemoitavasta kohteesta Harri Saxlundilta puh. 040 719 9080 tai harri.saxlund@metsa.fi.