Tarjouspyyntö: vuoden 2023 maisemointiurakat

Pyydämme tarjouksia maa-ainesalueiden maisemoinneista vuoden 2023 aikana. Tarjolla on alustavasti 3 maisemointikohdetta:

 •  Kuolpunat sora-alue, Inari
 • Tarvasenvaaran sora-alue, Kittilä
 • Noposenkallio, Pyhäntä

 Mahdollisista lisäkohteista ilmoitamme erikseen.

 Tarjous tulee laatia siten, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kokonaishintaan on sisällyttävä kaikki urakkaan kuuluvat työt mukaan lukien alkukatselmus tilaajan nimeämän yhteyshenkilön kanssa
 • Urakka luovutetaan tilaajalle lupaviranomaisen tekemän lopputarkastuksen jälkeen
 • Kalustoa ei saa siirtää alueelta pois ennen kuin loppukatselmus on pidetty
 • Loppukatselmuksen suorittaminen tilaajan ilmoittaman yhteyshenkilön läsnä ollessa
 • 1/5 urakkahinnasta maksetaan urakoitsijalle hyväksytyn loppukatselmuksen jälkeen
 • Jokaisesta maisemointikohteesta tehdään oma urakkasopimus
 • Ennen sopimuksen tekemistä urakoitsijan on esitettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:
  1. Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  2. Kaupparekisteriote, tai selvitys kohtien 1 ja 2 rekisteröimättömyyden perusteista
  3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  4. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta
  5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  7. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta.
 • Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus
 • Yksittäisen urakan verottoman hinnan ylittäessä 15 000 € velvoitamme urakoitsijan antamaan tiedot verottajalle tehtävää rakentamispalveluilmoitusta varten
 • Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan on käytävä tutustumassa kohteeseen
 • Tarjoukset on jätettävä 3.6.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen mikko.parviainen@metsa.fi.

  
Lisätietoja tarjouspyynnöstä ja maisemoitavista kohteista Mikko Parviaiselta puh. 040 620 8535 tai mikko.parviainen@metsa.fi ja Virpi Vääräniemeltä puh. 040 752 2426 tai virpi.vaaraniemi@metsa.fiLähetämme pyydettäessä sähköpostitse tarkentavaa aineistoa ja kuvia maisemoitavista kohteista.