Varantoasiantuntija valittu

Metsätalousinsinööri (AMK) Mikko Parviainen on valittu avoimena olleeseen  varantoasiantuntijan tehtävään. Mikko vastaa kiviainesvarantojen ja -lupien hallinnasta, viranomais- ja alihankintayhteistyöstä sekä valvonnasta ja katselmuksista. Mikko osallistuu kiviainesliiketoimintaan mm. luvitusprosesseissa, myynnin tukena ja asiakastyössä. Mikko aloittaa 1.8.2022 Sodankylän toimistolla, tehtäväalueena on kuitenkin koko Suomi.

Mikon viimeisin työnantaja on Itä-Lapin Metsänhoitoyhdistys ja sitä ennen Mikko on toiminut pitkään Metsähallituksen Metsätalouden tehtävissä mm. tienrakennusesimiehen tehtävässä.