Vuoden 2020 maisemointiurakat

Pyydämme tarjouksia maa-ainesalueiden maisemoinneista vuoden 2020 aikana. Tarjolla on alustavasti 5 maisemointikohdetta:

 • Huosiuskangas Hk, Kuhmo
 • Latvavaara Sr, Kuhmo
 • Leppivaara KaHk, Sotkamo
 • Sammakkoselkä SrKa, Inari
  • Venetpalo Ka, Kärsämäki

Mahdollisista lisäkohteista ilmoitamme erikseen.

Tarjous tulee laatia siten, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kokonaishintaan on sisällyttävä kaikki urakkaan kuuluvat työt mukaan lukien alkukatselmus tilaajan nimeämän yhteyshenkilön kanssa
 • Urakka luovutetaan tilaajalle lupaviranomaisen tekemän lopputarkastuksen jälkeen
 • Kalustoa ei saa siirtää alueelta pois ennen kuin loppukatselmus on pidetty
 • Loppukatselmuksen suorittaminen tilaajan ilmoittaman yhteyshenkilön läsnä ollessa
 • 1/5 urakkahinnasta maksetaan urakoitsijalle hyväksytyn loppukatselmuksen jälkeen
 • Jokaisesta maisemointikohteesta tehdään oma urakkasopimus
 • Ennen sopimuksen tekemistä urakoitsijan on esitettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:
 1. Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 2. Kaupparekisteriote, tai selvitys kohtien 1 ja 2 rekisteröimättömyyden perusteista
 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
 4. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta
 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
 7. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta.
 • Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus
 • Yksittäisen urakan verottoman hinnan ylittäessä 15 000 € velvoitamme urakoitsijan antamaan tiedot verottajalle tehtävää rakentamispalveluilmoitusta varten
 • Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan on käytävä tutustumassa kohteeseen
 • Tarjoukset on jätettävä 5.6.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen pekka.eskola@metsa.fi.

Lisätietoja tarjouspyynnöstä ja maisemoitavista kohteista Pekka Eskolalta puh. 040 758 9892 tai pekka.eskola@metsa.fi ja Virpi Vääräniemeltä puh. 040 752 2426 tai virpi.vaaraniemi@metsa.fi. Lähetämme pyydettäessä lisäaineistoa ja kuvia maisemoitavista kohteista.