Vuorotteluvapaan sijaisuus

Geologi / kiviainesalan asiantuntija: tule meille vuorotteluvapaan sijaiseksi Ouluun

Metsähallitus Kiinteistökehitys hakee kiviainesasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Ouluun noin 5 kuukaudeksi ajalle 15.5. – 30.10.2021 tai sopimuksen mukaan.

Pääasiallisena tehtävänä ovat erilaiset kiviainesvarantoihin liittyvät tutkimukset ja selvitykset. Lisäksi henkilö osallistuu maa-ainespaikkojen hallintaan ja myynnin tukeen liittyviin tehtäviin.

Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vankkaa geologista tietämystä erityisesti rakentamiseen soveltuvista kiviaineksista sekä paikkatietojärjestelmien osaamista.  Tehtävä edellyttää myös ajokorttia, hyvää maastokelpoisuutta, matkustusvalmiutta, kykyä itsenäiseen toimintaan sekä hyvää yhteistyökykyä. Eduksi katsotaan käytännön kokemus kiviainesliiketoiminnasta sekä kaivoslain alaisista mineraaleista.

Kyseessä on vuorotteluvapaan sijaisuus. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan tulee täyttää seuraavat ehdot: Palkattava henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai hän on alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi, tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa hän on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Toimen palkkaus määräytyy Metsähallituksen palkkausjärjestelmän mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 15.4.2015 mennessä Laura -järjestelmän kautta.

Lisätietoja: Kaivannaispäällikkö Harri Saxlund, harri.saxlund(at)metsa.fi, puh. 040 719 9080 tai Kiviainesasiantuntija Mika Hytönen, mika.hytonen(at)metsa.fi, puh. 040 722 4417.