Ympäristö- ja turvallisuuspäivät saivat kiitosta

Järjestimme tammi-helmikuun 2023 aikana kolme livetilaisuutta kiviainesalueiden vuokralaisille. Tilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä, Oulussa ja Kuopiossa ja niihin osallistui yhteensä n. 70 asiakkaiden edustajaa.

Aloituspuheenvuorossa Harri Saxlund kertoi Metsähallituksen vastuullisuudesta ja toimintatapaohjeesta. Sen jälkeen Rovaniemellä ja Kuopiossa Johanna Leinonen ja Oulussa Mika Hytönen esitteli Metsähallituksen ympäristönäkökulmia ja -ohjeita. Asiakkaille avattiin tilaisuuksissa myös vuokra- ja käyttöoikeussopimusten keskeisiä ehtoja sekä turvallisuusnäkökohtia kiviainesalueilla toimimiseen liittyen. Mukaan saatiin myös ELY:n edustajia asiantuntijapuheenvuoroja pitämään pohjavesiasioiden huomioimisesta kiviainesten otossa sekä paikallisia ympäristöviranomaisia ohjeistamaan maa-aines- ja ympäristöluvituksista, maisemoinneista ja monimuotoisuuden huomioimisesta jälkihoitotöissä.

Tilaisuuksien jälkeen lähetetyssä palautekyselyssä saimme erinomaista palautetta asiakkailta. Asiakkaat kiittivät mm. rentoa tunnelmaa ja hyviä kokousjärjestelyitä sekä päivän ohjelman mielenkiintoista sisältöä ja vuorovaikutteisuutta. Tilaisuudet olivat odotettuja ja monet asiakkaat kertoivatkin, että tämä oli ensimmäinen tapahtuma, johon korona-ajan jälkeen on osallistunut.