Metsähallituksen kaivannaisliiketoiminta

Metsähallituksen tehtävänä on edistää luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä luonnonvarastrategian pohjalta. Tähän sisältyy biotalouden lisäksi mineraalialan kehittäminen. Kiviainestoiminta on osa Metsähallituksen ydinliiketoimintaa, mutta entistä selkeämmin roolina on olla edellytyksien luojana toimiville alan markkinoille.

Käytännössä Metsähallitus kartoittaa ja tutkii sen hallinnassa olevia kiviainesvarantoja, tarvittaessa luvittaa sekä myy ja vuokraa kiviainesalueita.

Tarjoamme niin kallio-, sora- kuin hiekanottopaikkoja. Olemme yksi Suomen suurimmista kiviainespaikkojen haltijoista. Toistaiseksi myymme myös valmiita kiviaineksia noudettavaksi ja edelleen jalostettavaksi.

Asiakkaitamme ovat:

  • Maanrakennus ja infrateollisuus (asfalttiteollisuus, tien- ja radan- rakentaminen)
  • Betoniteollisuus
  • Infran rakentamisen hankkeet ja paikalliset projektit
  • Kuljetusliikkeet ja urakoitsijat.

Kiviainesasiakkaita koko Suomessa palvelee neljän hengen tiimi.

Kuva: Roni Lehti