Ympäristö ja vastuullisuus

Noudatamme omistajamme Metsähallitus-konsernin mukaisia ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteita.

Yhteiskuntavastuu on Metsähallituksen toiminnan lähtökohta, asenne ja tapa toimia.

Työtämme ohjaavat eduskunnan asettamat raamit liiketoiminnalle (tuloutus ja liiketoiminnan yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet) ja luontopalveluille. Toteutuessaan tavoitteet tuottavat hyvinvointia yhteiskunnalle, mutta meille on myös tärkeää miten tavoitteet saavutetaan.

Yhteiskuntavastuu on Metsähallituksen toiminnan lähtökohta, asenne ja tapa toimia. Asenne näkyy metsähallituslaisten yhdessä määrittelemissä arvoissa. Luonnonvarojen vastuullinen hoito ja käyttö, tuloksellisuus, henkilöstön hyvinvointi, asiakaskeskeisyys ja yhteistyöhön panostaminen luovat vahvan arvopohjan, joka ohjaa arjen toimia.

Yhteiskuntavastuuta johdetaan suurelta osin koko konsernin yhteiseen ympäristöpolitiikkaan perustuen. Ympäristöpolitiikka on laaja toimintapolitiikka, jossa toiminnan vastuullisuus linjataan ympäristön lisäksi myös sosiaali- ja talousnäkökulmasta.

Jatkuva parantaminen ja avoin yhteistyö ovat ympäristöpolitiikan avaimet läpinäkyvään ja vastuulliseen toimintaan.

Metsähallitus käyttää ISO 14001 -standardiin perustuvaa ympäristö- ja laatujärjestelmää. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä on työkalu, jonka avulla Metsähallituksen ympäristöpolitiikkaa käytännössä toteutetaan.

Yhteiset ympäristöpäämäärät vahvistetaan vuosittain, ja niiden perusteella tulosalueiden ja tytäryhtiöiden toiminta- ja taloussuunnitelmiin päätetään ympäristötavoitteet.